Medlem under 18 år

Innmelding av medlem under 18 år

– Ordinært medlemskap Ungdom 299,- pr. mnd

* Engangskostnad på kr. 99,- for adgangsbrikke.

– Access Treningssenter har 15 års aldersgrense

– Det er 18 års aldersgrense for avtalegiro, slik at medlemmer under 18 år må ha en foresatt som står som betaler av medlemskapet.

– Ved innmelding må foresatte fylle ut standard innmeldingsskjema i sitt eget navn, og følge innmeldingsprosessen på vanlig måte. (Velg Foresatte)

– Fyll samtidig ut registreringsskjemaet nedenfor med navn og personalia på personen som skal benytte medlemsskapet. (Velg Medlemmet)

– Registrering gir foresatte tillatelse til at medlemmet benytter treningssenteret.

– Foresatte er ansvarlig for at medlemmet blir gjort kjent med medlemsvilkårene og følger ordensreglene.

 

 Fylles ut av medlemmet